UNDER THE SURFACE


Some polymer clay artists are quite versatile, some gravitate towards a certain technique or area of work with the medium. Fabienne Lavergne is curious about everything that can be done in polymer, but her favorite playground is the search for new surface effects. Fabienne is the author of several original techniques that you can admire on her necklaces that we’re showing you today.


She considers it important to master the basic techniques perfectly before moving on to explore all the possibilities they offer. She admires the infinite options that the medium provides her with and gets inspired by everything around her. She’s quite often inspired by the things that are very close to her such as the daily activities or nature.


The French artist doesn’t overlook the social aspect of creativity and is an active member of her local polymer clay community. She established a polymer clay association in her town to help people discover the amazing properties of the material. The group meets monthly and they discuss specific techniques or current projects. Fabienne says she just loves exchanging ideas with her friends and she benefits from them in so many ways.


Fabienne is not only an artist but also a teacher. She spreads the joy of creating and she is on a mission to promote polymer clay as a valuable artistic material. One of her concerns is also the impact of using polymer on the environment – she hopes that there will be developed a new kind of polymer that would be much less harmful to our planet. If you want to support Fabienne, visit her blog, Instagram or Etsy shop and check out her tutorials.


-


Někteří polymeroví umělci jsou všestranní, jiní tíhnou k určité technice nebo oblasti práce s tímto médiem. Fabienne Lavergne zajímá všechno, co se dá s polymerem dělat, ale jejím oblíbeným „písečkem“ je objevování nových povrchových efektů. Fabienne je autorkou několika originálních technik, které můžete obdivovat na jejích náhrdelnících, které vám dnes představujeme.


Za důležité považuje nejprve důkladně zvládnout základní techniky, než se přesune k experimentování a objevování nových variací jejich použití. A jsou to právě tyto nekonečné možnosti, které na polymeru obdivuje nejvíc. Inspiruje se vším kolem sebe. Často jsou to právě věci okolo ní, věci jí blízké, každodenní aktivity, nebo příroda.


Tato francouzská umělkyně nepřehlíží ani sociální aspekty tvorby a je aktivní členkou místní polymerové komunity. Založila polymerový spolek ve svém městě, aby pomohla lidem objevit úžasné vlastnosti tohoto materiálu. Skupina se schází jednou měsíčně a společně probírají konkrétní techniky a své aktuální projekty. Fabienne říká, že naprosto zbožňuje tyto výměny názorů a zkušeností se svými přáteli, které ji obohacují mnoha různými způsoby.


Fabienne není jen umělkyně, ale také lektorka. Šíří radost z tvorby a také si vytkla za cíl zvyšovat povědomí lidí o polymeru jako plnohodnotném uměleckém médiu. Jednou z věcí, které jí dělají starosti, je dopad používání polymeru na životní prostředí – doufá, že bude vyvinut nový typ polymerové hmoty, který bude šetrnější k naší planetě. Pokud chcete Fabienne podpořit, navštivte její blog, Instagram nebo obchod na Etsy, kde můžete zakoupit některý z jejich návodů.241 views