TURN OVER A NEW LEAFNature will never go out of fashion. It can inspire us in so many ways and this inspiration can be translated in art in so many different styles. The Russian artist Olga Kaynova, who is known under her creative nickname Origa, keeps it simple. Her simple style, however, doesn’t take anything away from the natural beauty of the decorations she makes and shares with the world.


We enjoy the colours that Olga used in these mini collections of chips with impressed leaves, various grasses and other natural materials.Olga, who lives and creates in a small old town near Moscow, spends most of her free time cardmaking and handmade flowers. She started to be interested in polymer clay a long time ago, she bought different types of clay from different brands, but was too afraid to use the material because she did not believe in her abilities. Fortunately, she managed to overcome her insecurities and started making various decorative elements from air-drying ceramic clay.


At first, she made her pieces using silicone molds. Now she is eagerly exploring the technique of hand stamping and she uses different materials to create her own texture. Each of her cabochons is made and painted entirely by hand from real flowers and plants, so no two are alike. Olga says that her artwork can be used as a festive or wedding souvenir, as jewellery components or decorative elements for scrapbooking and other handicrafts.


-


Příroda nikdy nevyjde z módy. Inspiruje nás tolika různými způsoby a každá tato inspirace se dá v umění zpracovat mnoha různými styly. Ruská tvůrkyně Olga Kaynova, která je známá pod svou kreativní značkou Origa, pojímá svou tvorbu jednoduše. Její prostý styl však neubírá nic na síle přírodní kráse dekorací, které vyrábí a sdílí s námi. Velmi se nám líbí barevnost, kterou Olga použila v těchto minisériích dekorativních žetonků s otisky listů, různých travin a dalších přírodních materiálů.


Olga, která žije a tvoří v malém starobylém městě poblíž Moskvy, tráví většinu svého volného času tvorbou přání a umělých květin. O polymerovou hmotu se začala zajímat už hodně dávno, nakoupila různé druhy hmoty od různých výrobců, ale bála se je začít používat, protože nevěřila ve svoje vlastní schopnosti. Naštěstí se jí podařilo všechny pochybnosti překonat a vrhla se na výrobu různých dekorativních prvků ze samotvrdnoucí keramické hmoty.


Nejprve při jejich tvorbě používala silikonové formy. V současnosti nadšeně zkoumá možnosti ručního otiskávání a používá nejrůznější materiály k výrobě svých vlastních textur. Každý z jejích kabošonů je celý vyroben a omalován ručně s použitím skutečných květin a rostlin, takže mezi nimi nenajdete dva stejné. Olga říká, že její výrobky se dají využít jako slavnostní nebo svatební suvenýry, komponenty k výrobě šperků, či ozdobné prvky ve scrapbookingu a dalších rukodělných technikách.161 views