EMBOSSED ORNAMENTS


The Ukrainian polymer clay artist Yana Davydovych takes inspiration from different places. She says it is always to be found around us. Sometimes in natural phenomena such as snowflakes, flowers or insects. Other times, inspiration can be found in man-made creations, too. Yana admits she is often inspired by the work of other talented people.


She is an architect by day, but she dedicates her leisure time to creating jewellery and decorations from polymer clay. She has been interested in different types of handmade products and techniques all her life. Once she saw a product made of polymer clay and two years later she fell for this wonderful material.


Since then she has tried many different techniques, styles and different brands of clay. She says that the smaller, more detailed and difficult the project is, the more pleasure it gives her.


Yana claims that she is still looking for her own style. Meanwhile, she enjoys experimenting with colors and textures. Most of all, she likes creating small embossed patterns out of clay. They are on most of her products and Yana thinks they reflect her profession in some way. Being an architect, she loves accuracy, symmetry, balance and the correct construction of forms. In colors, most frequently employs contrasting combinations to emphasize all the tiny elements in her patterns. Versatility and practicality are the two features of polymer that Yana will never cease to admire about the medium. She also appreciates the fact that it gives artists just incredible opportunities to express their creative imagination.


-


Ukrajinská umělkyně Yana Davydovych čerpá inspiraci z různých zdrojů. Říká, že inspirace se dá vždy najít všude okolo nás. Někdy se skrývá v přírodě, třeba ve sněhových vločkách, květinách a hmyzu, jindy zase v lidských výtvorech. Yana sama přiznává, že se často inspiruje výtvory talentovaných lidí okolo ní.


Pracuje jako architektka, ale všechen svůj volný čas věnuje tvorbě šperků a dekorací z polymerové hmoty. Vždy se zajímala o různé rukodělné techniky a výrobky. Jednou někde zahlédla předmět vyrobený z polymeru a o dva roky později tomuto materiálu naprosto propadla. Od té doby vyzkoušela nepřeberné množství různých technik, stylů a značek polymerové hmoty. Říká, že čím menší, detailnější a obtížnější je výrobek, na kterém pracuje, tím víc ji celý proces tvorby těší.


Yana tvrdí, že svůj originální styl ještě stále hledá. Mezitím si užívá experimentování s barvami a texturami. Nejraději ze všeho tvoří drobné plastické vzory. Můžete je najít na většině jejích výrobků a Yana se domnívá, že se v nich odráží její profese. Jako architektka miluje přesnost, symetrii, rovnováhu a dobrá konstrukční řešení. Co se týče barev, nejčastěji využívá kontrastních kombinací, které dají vyniknout drobným detailům jejích vzorů. Všestrannost a praktičnost jsou dvě vlastnosti polymeru, které Yana asi nikdy nepřestane obdivovat na tomto skvělém médiu. Oceňuje také fakt, že polymer dává umělcům absolutní tvůrčí svobodu.546 views