top of page

ALIEN ENCOUNTERS


Look at these lovely creatures made by Anna Lesnichaya of Cocoon Toys. Their pale, slightly translucent porcelain skin, pinkish ears and paws and dark eyes that are looking right at you – everything looks so real that it probably wouldn’t surprise you if they suddenly moved. Their tiny babies, encased in clear bubbles, waiting silently to hatch, are so cute that you wish they were real. Who wouldn’t want to hold one of these warm, timid creatures in their hand?


Their author, a Ukrainian artist living in Kharkiv, says that the idea for her creatures was born during an online course where she studied the concept of creating characters.


The task was to imagine the main character and his helper for a story. She created an alien-fish waitress, who worked in an intergalactic bathyscaphe. Anna’s intention was to create this sculpture in polymer clay, but she made a mistake during the process and the result turned out differently than she had expected. 


Despite that she fell in love with the cute and gentle fantasy creature and so she created a few more of these little monsters – male, female, and several embryos. She soon started personalizing the characters for her customers and she’s even planning to make a collection of home decorations with her creatures.


We wanted to know more about the practical aspects of Anna’s creative work. She told us she uses Cernit Doll polymer clay, epoxy resin, and wire in her artwork. Of course, all stages of the process are done manually: construction, posing, molding, eyes, tears, coloring, etc. Anna emphasizes the fact that in spite of the name of her brand her sculptures aren’t toys but collectibles not intended for children. If you would like to explore Anna’s work in more detail, visit her social media. Maybe you decide to ask her for your own personal little monster or a cute alien necklace. 


-


Podívejte se na tyto rozkošné malé bytosti od Anny Lesnichayi, která tvoří pod značkou Cocoon Toys. Jejich bledá, mírně průsvitná pokožka, růžová ouška a tlapky i tmavé oči, které se dívají přímo na vás – to vše vypadá tak reálně, že by vás možná asi nepřekvapilo, kdyby se tato stvoření najednou pohnula. Jejich drobná mláďátka, uzavřená v průhledných bublinách, čekající tiše na vylíhnutí a jsou tak roztomilá, že si přejete, aby byla skutečná. Kdo by si nechtěl jedno z těchto teplých, plachých zvířátek podržet v dlani?


Jejich autorka, ukrajinská umělkyně žijící v Charkově, říká, že nápad na jejich vytvoření dostala během jednoho online kurzu, kde studovala koncept tvorby postav. Úkolem bylo vymyslet hlavní postavu příběhu a jejího pomocníka. Vytvořila tedy bytost vypadající jako kříženec mimozemšťana s rybou, která pracovala jako servírka v intergalaktickém batyskafu a snila o tom, že se stane profesionální zpěvačkou. Anniným záměrem bylo vytvořit sochu z polymerové hmoty. Při výrobě však došlo k chybě a výsledek dopadl úplně jinak, než zamýšlela.


Navzdory tomu se do roztomilé a něžné bytůstky zamilovala a tak začala tvořit další podobné příšerky – samce, samičku a několik embryí. Brzy začala jejich charakter přizpůsobovat přáním svých zákazníků a v současnosti plánuje vytvořit také kolekci interiérových dekorací s těmito bytostmi.


Chtěli jsme se dozvědět víc o praktických aspektech Anniny kreativní práce. Řekla nám, že k modelování používá polymerovou hmotu Cernit Doll, epoxidovou pryskyřici a dráty. Je samozřejmostí, že všechny kroky tvůrčího procesu jsou prováděny ručně: konstrukce, tvarování postoje, odlévání do formy, oči, slzy, barvení a tak dále. Závěrem Anna zdůrazňuje fakt, že ačkoliv by tomu název její značky napovídal, její sošky nejsou hračky, jsou to sběratelské kousky, které nejsou určeny pro děti. Pokud chcete Anninu tvorbu prozkoumat detailněji, navštivte její sociální sítě. Možná potom zatoužíte mít svou osobní příšerku nebo roztomilý mimozemský náhrdelník.151 views

Related Posts

See All